Jaarverslagen

Jaarverslag 2013
In het 2013 is Stichting SaSaFit gestart als buurtinitiatief ‘sporten voor en door vrouwen’ in Gouda Oost. Bijgaand het jaarverslag 2013 waarin u kunt teruglezen wat er allemaal heeft plaatsgevonden binnen en buiten ons centrum.

Jaarverslag 2014
In 2014 hebben we wederom een sportief een succesvol jaar gehad met SaSaFit. Weet u nog? In 2013 zijn we gestart als buurtinitiatief in Gouda Oost om meer vrouwen aan het bewegen te krijgen, fysiek en mentaal. Nu twee jaar later, hebben we bijna 400 vrouwen uit de wijk en omgeving geïnspireerd en bewust gemaakt van de noodzaak van een goede gezondheid en geest. We zijn een begrip in de wijk en realiseren mooie activiteiten (in samenwerking met partners).

Jaarverslag 2015
We durven hardop te zeggen dat we enorm trots zijn op wat we als stichting en als vrijwilligersclub hebben neergezet in 2015. We hebben een goede basis gecreëerd voor een mooie toekomst. Niet alleen voor ons zelf, maar vooral ook voor Gouda Oost en voor de mensen uit de wijk. Maar we zijn er nog niet. We hebben meer ambities waar te maken. Met u als partner hopen we in 2015 en de jaren daarna invulling te geven aan deze ambities. Samen komen we verder! Bent u nieuwsgierig naar wat we gedaan hebben het afgelopen jaar? Dan verwijzen we u graag naar ons jaarverslag 2014 in de bijlage (zowel een digitale versie als een versie die u kunt uitprinten).

St. SaSaFit is sinds februari 2013 actief in de wijk Gouda Oost. Inmiddels heeft SaSafit een plek in de wijk veroverd, leden, buurtbewoners en maatschappelijke partners weten ons te vinden in Gouda Oost. Daar zijn we dan ook trots op. Leden komen deelnemen aan onze activiteiten, daarnaast hebben veel maatschappelijke partners ons gevonden om gezamenlijke activiteiten en projecten op te zetten voor de Goudse burgers. SaSaFit heeft vooral een maatschappelijke taak, het bevorderen van participatie en leefbaarheid in de wijk. SaSaFit is dan ook aangeschoven in 2015 bij de startbijeenkomst van de Werkplaats Gouda en we hebben tevens de trekkersrol op ons genomen voor de werkgroep Leefbaarheid, sociale cohesie en samen leven. Samen met (nieuwe) partners gaan we in 2016 een mooi pro-ject uitvoeren. We zijn dan ook blij met de samenwerking met nieuwe partners als SamSam en het Cultuurhuis.Wilt u meer lezen over onze activiteiten in 2015, dan verwijzen we u graag naar het jaarverslag.

Jaarverslag 2016
2016 is het jaar van grote veranderingen voor Stichting SaSaFit. De grote verhuizing van de oude locatie aan de Rijkestraat 32 naar de Ouverturelaan 12 in Gouda Oost. De wijzigingen van de statuten in mei 2016 door het bestuur, waardoor we ook daadwerkelijk een verbreding van activiteiten hebben gerealiseerd zowel op fysiek als op mentaal vlak. Daarnaast hebben we veel nieuwe vakkrachten mogen verwelkomen bij SaSaFit. We zijn gestart in 2016 met de uitbreiding van fysieke en mentale beweegactiviteiten voor ouderen in andere wijken, namelijk Gouda West en Gouda Noord.

Opmerkelijk is dat de wachtlijst van wijkbewoners voor vrijwilligerswerk bij SaSaFit steeds langer wordt. Ook komen elke maand steeds meer verzoeken voor stageplaatsen bij SaSaFit. In 2016 hebben we meer dan 10 stagiaires de mogelijkheid geboden om mee te kunnen lopen bij SaSaFit of om af te kunnen studeren. Uiteraard zijn we enorm trots op deze prestatie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hiermee vervullen.

Jaarverslag 2017
Vanaf 2017 groeien we harder dan voorgaande jaren in het aantal activiteiten en daarmee komen ook de nodige uitdagingen op ons pad om onze organisatie goed te managen. Daarbij blijft de financiële kracht van SaSaFit de grootste uitdaging. In 2017 hebben we voor het eerst een subsidie gekregen van de gemeente Gouda voor een deel van onze activiteiten. We blijven nog veel te veel doen op eigen kracht. Onze vrijwilligers maken veel meer uren dan van ze verwacht wordt. Buitenstaanders herkennen SaSaFit als een broedplaats van actieve en sociale vernieuwing. Vrouwen buiten de wijk weten hun weg naar de activiteiten van SaSaFit te vinden. Sterker nog, we zijn in 2017 ook begonnen met activiteiten te ontwikkelen in andere wijken van Gouda.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *