Visie en missie

Visie 
Stichting SaSaFit gelooft dat de sociale cohesie versterkt wordt door mensen mentaal en  fysiek in beweging te brengen. Ontmoeting en kennis van elkaar bevorderen actief participeren binnen de samenleving. Dit is een proces waar iedereen aan mee dient te doen, ongeacht de etnische, religieuze of sociaal-economische achtergrond. Wij vertegenwoordigen de hele lokale samenleving en zijn niet gebonden een etnische, religieuze of politieke groepering. De organisatie bestaat uit uitsluitende vrijwilligers met een diversiteit aan achtergronden die representatief zijn voor de samenleving waarvan zij deel uit maken. In samenwerking met verschillende organisaties in Gouda gebruiken wij onze ervaringen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die antwoord bieden op actuele maatschappelijke vraagstukken.

Stichting SaSaFit heeft zichzelf het volgende tot taak gesteld:

  • Sociaal economische zwakke en kwetsbare doelgroepen routes bieden die tot succes op werk en in de samenleving leiden.
  • Randvoorwaarden scheppen zodat kwetsbare doelgroepen routes kunnen volgen zodat zij een voorbeeld zijn voor hun directe leefomgeving.
  • Problemen op het maatschappelijk vlak analyseren en bijdragen aan het bieden van oplossingen.
  • Een kader creëren waarin mensen elkaar ontmoeten en samenwerken om gemeenschappelijke doelen te realiseren.
  • Bevorderen van samenwerking met verschillende organisaties in Gouda, de verbinding zoeken om elkaar te versterken.

Missie
‘Mensen bewegen’ om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving in Gouda door middel van laagdrempelige wijk initiatieven op het gebied van bewegen, gezondheid, onderwijs, werk en cultuur.

Doelstelling
Het doel van Stichting SaSaFit is het stimuleren van een actieve deelname aan de samenleving door het mentaal en fysiek bewegen van kwetsbare mensen en het bevorderen van de sociale cohesie. Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, heeft Stichting SaSaFit de volgende subdoelen geformuleerd:

  • Het stimuleren van positivisme en ´geloof in mogelijkheden´ in de samenleving.
  • Het vergroten van kennis over gezondheid en gezonde leefstijl.
  • Het vergroten van het sociaal, cognitief, emotioneel en cultureel kapitaal.
  • Het vergroten van de startkansen op de arbeidsmarkt.
  • Het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid en sociale cohesie op wijkniveau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *